เงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาณาตรวจสอบที่อยู่การจัดส่ง และรายการสินค้าอีกครั้งทาง email
โดยตรวจเช็คใน junk หรือ spam อีกครั้ง หากไม่ได้รับ รบกวนติดต่อกลับ
กรณีที่ลูกค้าโอนค่าสินค้ามาแล้ว ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
ลูกค้าสามารถยกเลิกได้ และทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรุ่นสินค้า


ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดที่ลูกค้าทำรายการมาเป็นหลัก
หากสินค้าตีกลับเนื่องจากรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบหรือไม่มีผู้รับลูกค้าจำเป็นต้อง
ชำระค่าจัดส่งเพิ่มเติม สำหรับการจัดส่งอีกครั้ง
และสำหรับการชำระเงินโดยการโอนค่าสินค้า
ทางร้านจะจัดส่งสินค้าเมื่อลูกค้าแจ้งรายละเอียดการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


สำหรับกรณีที่ทางร้านจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องตามรายละเอียดใน email
หรือสินค้าหมดอายุเร็วกว่า 1ปี (สำหรับคอนแทคเลนส์)
และเร็วกว่า 3เดือน (สำหรับน้ำยาต่าง ๆ)
กรุณาถ่ายภาพสินค้าที่ไม่ถูกต้อง และส่ง email ให้ทางร้านทราบภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากได้รับสินค้า
จากนั้นทางร้านจะดำเนินการจัดส่งให้ใหม่โดยเร็ว พร้อมแนบค่าจัดส่ง และที่อยู่ในการจัดส่งกลับทางร้าน เพื่อให้ลูกค้าส่งกลับได้โดยสะดวก

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 54.165.57.161
wabusiness template