ไม่มีสินค้าในตระกร้าCart

VD Conversion

Vertex Distance Conversion (At 12mm.)

Spectacle Lens Correction

Minus ( - )
Plus ( + )
4.00
3.87
4.25
4.50
4.25
4.75
5.00
4.75
5.25
5.50
5.12
5.87
6.00
5.62
6.50
6.50
6.00
7.00
7.00
6.50
7.62
7.50
6.87
8.25
8.00
7.25
8.87
8.50
7.75
9.50
9.00
8.12
10.12
9.50
8.50
10.75
10.00
8.87
11.37
10.50
9.37
12.00
11.00
9.27
12.75
11.50
10.12
13.37
12.00 10.50 14.00
12.50 10.87 14.75
13.00 11.25 15.50
13.50 11.62 16.12
14.00 12.00 16.75
14.50 12.37 17.50
15.00 12.75 18.25
15.50 13.00 19.00
16.00 13.50 19.75
16.50 13.75 20.50
17.00 14.12 21.50
17.50 14.50 22.25
18.00 14.75 23.00
18.50 15.12 23.75
19.00 15.50 24.75
19.50 15.81 25.50
20.00 16.11 26.12
เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 3.231.230.177
wabusiness template